Preventing violent behavior in adolescents

You are here: Home » Preventing violent behavior in adolescents

Kor 30, 2013 CP Programme (0)

Emri i Organizates Fituese: Qendra per Zhvillimin e Shoqerise Civile, Durres.

Projekti eshte zbatuar ne Bashkine Shijak ne periudhen Maj – Qershor 2013.Zbatimi i tij kishte qellim bashkepunimin dhe partneritetin mes nxenesve te shkollave 9 vjeeare e te mesme ne Bashkine Shijak me strukturat / sherbimet e policise dhe pushtetit vendor ne menyre qe te reduktohet sa me shume tendenca kriminale brenda ketij grupi te shoqerise ne te ardhmen.

Buxheti: 4550 Euro.

Objektivi i pergjithshem: Parandalimi i sjelljeve te dhunshme te adoleshenteve nepermjet permiresimit te marredhenieve polici e shkolle.

Aktivitetet dhe rezultatet:

  • Kater takime me palet e interesuara ne kater shkolla ne menyre qe te krijohen partneritete ndermjet shkollave dhe sherbimeve policore;
  • Perpilimi dhe publikimi i 50 posterave informative jane dorezuar ne shkolla, Drejtorine Arsimore Durres, Komisariati i Policise Durres dhe Shijak, Bashkia Shijak;
  • 1 seminar per Komisariatin e Policise Shijak;
  • 1 Takim me perfituesit (Balkano- egjiptian). Moren pjese 40 anetare;
  • Hartimi dhe publikimi i nje broshure informative (100 kopje);
  • Organizuar vizite ne stacionin e policise nga ana e nxenesve dhe u organizua nje pritje per 70 pjesemarres.

Si rezultat i ketij projekti, rreth 150 nxenes, prinder dhe mesues jane informuar rreth dobise se policimit ne komunitet. Se paku, 40 perfitues direkt dhe 120 perfitues indirekt , anetare te komunitetit ballkano-egjiptian jane perfshire ne kete proces. Sigurisht te gjithe ata kane shperndare informacion ne familjet, shoqerine dhe bashkemoshataret e tyre. Qindra te tjere jane informuar nga mbulimi mediatik ne TV, gazeta dhe rrjete sociale.

 

Kunder dhunes ndaj femijve

Stop droges

Siguria ne internet